Welcome to the Humanities College !

中文

Faculty
Faculty

Location:

English Faculty 正文

Institute of Social Psychology

Source: Date:2019-05-23 Visits:

Professor:

Ni Xiaoli

Wang Weiling


 

Associate Professor:

Wang Yuping

Qian Yuyan

Li Zhanxing

Yang Shenlong


Lecturers:

Yating Ma


NEXT:

Music Education Center